Tuathanas nan Creutairean

£6.99
Information

S e an nobhail mhairsinneach aig Seòras Orwell, Animal Farm, aon de na 100 nobhailean Beurla as fheàrr a rèir na h-iris Time. A-nise tha tionndadh eireachdail againn bho Aonghas Pàdraig Caimbeul: a chiad leabhar le Orwell a chaidh eadar-theangachadh dhan Ghàidhlig.

Anns an sgeul, tha na creutairean a fàs seachd searbh dhen obair agus an dìol a tha am maighstir, Maighstir MacIain, a dèanamh orra. Tha iad a dèanamh aramach agus ga shadail a-mach, agus a ruith an àite dhaibh pèin mar co-chomann. Ach ann an ùine bheag tha na ceannardan na mucan a gabhail thairis agus a cleachdadh nan creutairean cumanta mar thràillean. Mar as motha a tha na creutairean dìleas ag obrachadh is ann as reamhra a tha na mucan mòra a fàs.

Sgeul mu dheidhinn cumhachd is ana-caitheamh air cumhachd a tha cheart cho buntainneach nar latha fhèin agus a bha e nuair a sgrìobh Orwell e an toiseach anns na 1940an. Is treasa tuath na tighearna, ach dè mas e (cuid dhen) tuath fhèin an tighearna?

Author: George Orwell, translated into Gaelic by Angus Peter Campbell

ISBN: 9781913025663

Paperback

Published: 2021

Reviews
product review overlay image

Customer reviews

No reviews left yet
Write a review

No reviews have been left for this product, be the first to leave a review